houtimportgroep.nl

Revista medico-chirurgicală a Societății Medicilor și Naturaliștilor din Iași, Revue medico-chirurgicale de la ... " Revista medico-chirurgicalǎ a Societǎții de Medici și Naturaliști din Iași, filială a Uniunii Societǎților de Științe Medicale din Republica Socialistǎ România " " Revista medico-chirurgicalǎ IAȘI " " Revista medico-chirurgicalǎ a Societǎții de Medici și Naturaliști Iași " " Revista medico-chirurgicalǎ a Societǎții de Medici și Naturaliști Iași " 28 mai 2020. - Societatea Medicilor și Naturaliștilor din Iașca, cea mai veche societate științifică medicală din România (1833), are numeroase legături cu Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popaˮ de Iașca, inclusiv activitatea editorială a Revistei Medico-Chirurgicale - Revista Medico-Chirurgicală, indexată ISI. Revista Medico-Chirurgicală a Societății Medicilor și Naturaliștilor Iași: download for free. Biblioteca de cărți electronice. Librărie online la Z-Library | Z-Library. Descărcați cărți gratuit. Feb 28, 2020 - REVISTA MEDICO-CHIRURGICALĂ A SOCIETĂȚII DE MEDICI ȘI NATURALISTE DIN IAȘI / Medical and Surgical Journal of the Society of Physicists and Naturalists from IASI. Noi, autorii subsemnați ai manuscrisului intitulat _____. Jul 01, 2021 - - - o perioadă de renaștere care a început în 1887, perioadă marcată de reluarea activității științifice și de publicarea, inițial lunară, a Buletinului Societății de Medici și Naturaliști din Iași, publicație care din 1924 se va numi Revista Medico-Chirurgicală a Societății de Medici și Naturaliști din Iași. 29 iunie 2021 - În urmă cu 188 de ani (29 iunie 1833), se înființa Societatea Medicilor și Naturaliștilor din Iași, cea mai veche societate medicală din România, care a pus bazele primului Muzeu de Istorie Naturală (1834), a unei biblioteci medicale (1836) și a Revistei Medico-Chirurgicală (1887). Mar 31, 2015 - REVISTA MEDICO-CHIRURGICALĂ A SOCIETĂȚII DE MEDICI ȘI NATURALISTE DIN IAȘI / MEDICO-SURGICAL JOURNAL OF THE PHYSICS AND NATURALISTS SOCIETY OF IASI. Noi, autorii subsemnați ai manuscrisului intitulat _____. Sep 30, 2021 - REVISTA MEDICO-CHIRURGICALĂĂĂĂĂĂĂ A SOCIETĂȚII DE MEDICINĂ ȘI NATURALIȘTI DIN IAȘI / MEDICO-SURGICAL JOURNAL OF THE PHYSICS AND NATURALISTS SOCIETY IASI. Noi, autorii subsemnați ai manuscrisului intitulat _____. Noi, autorii subsemnați ai manuscrisului intitulat _____. Jun 07, 2018 - REVISTA MEDICO-CHIRURGICALĂĂĂĂĂĂĂ A SOCIETĂȚII DE MEDICI ȘI NATURALIȘTI DIN IAȘI / MEDICO-SURGICAL JOURNAL OF THE PHYSICS AND NATURALISTS SOCIETY IASI. Noi, autorii subsemnați ai manuscrisului intitulat _____. Sep 27, 2019 - REVISTA MEDICO-CHIRURGICALĂĂĂĂĂĂĂ A SOCIETĂȚII DE MEDICI ȘI NATURALIȘTI DIN IAȘI / МЕДИКО-СУРГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ОБЩЕСТВА ФИЗИИКОВ И НАТУРАЛИСТОВ ИЗ ИАСИ. Мы, нижеподписавшиеся авторы рукописи, озаглавленной _____. Jun 30, 2015 - REVISTA MEDICO-CHIRURGICALĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ A SOCIETĂȚII DE MEDICI ȘI NATURALIȘTI DIN IAȘI / МЕДИКО-СУРГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ОБЩЕСТВА ФИЗИИКОВ ИИ НАТУРАЛИСТОВ ИЗ ИАСИ. Мы, нижеподписавшиеся авторы рукописи, озаглавленной _____. 08 января 2019 - 11 января 1830 года доктором Михаилом Зотта и доктором Яковом Чихаком в Яцах был основан Кружок медицинской науки, который в 1833 году (по королевскому указу, подписанному правителем Михаем Стурзой) стал Обществом врачей и естествоиспытателей (ОВН) княжества Молдавия, первым современным научным обществом европейского типа в румынских странах. В 1834 году он открыл ...
Bing Google